Teikiama pagalba

ŠEIMOS NAMUOSE (Rožių g. 19, Panevėžyje) teikiame šią pagalbą:

1. MOTERŲ KRIZIŲ CENTRE (vieninteliame Panevėžyje) saugų prieglobstį randa smurto ir kitų negandų ištiktos moterys ir jų vaikai. Veikla valstybės nefinansuojama. Darbo laikas: visą parą.

2. LABDARINGOJE  VALGYKLOJE  skurdžiai gyvenantys Panevėžio miesto gyventojai maitinami kiekvieną darbo dieną 14 val.

3. VAIKŲ DIENOS CENTRE organizuojame vaikų popamokinį užimtumą. Darbo laikas I-V 13-18 val., vasaros metu I-V 10-17 val.

4. PANEVĖŽIO APSKRITIES SPECIALIZUOTOS KOMPLEKSINĖS PAGALBOS CENTRE teikiame kompleksinę pagalbą nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims (visoje Panevėžio apskrityje).

5. PARAMOS ŠEIMAI TARNYBA – teikiame paramą skurdžiai gyvenančioms šeimoms (vargingai gyvenantiems žmonėms daliname maisto produktus, rūbus, avalynę, bei teikiame kitą reikalingą paramą). Veikla valstybės nefinansuojama.

6. PAGALBOS NUO NUSIKALSTAMOS VEIKOS NUKENTĖJUSIEMS ASMENIMS TARNYBA