Apie Mus

Panevėžio agentūra „SOS vaikai“

 

Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius (toliau – Panevėžio agentūra „SOS vaikai“) – nevyriausybinė organizacija, 1992 metais rugpjūčio 31 dieną įkurta šviesios atminties gydytojos Marijos Zabulionienės. Organizacija teikia socialinę ir psichologinę pagalbą, gina vaikų ir moterų teises, šviečia visuomenę smurto prevencijos, žmogaus teisių, šeimos klausimais, ruošia savanorius, inicijuoja pilietines akcijas ir skatina bendruomenės atsakomybę. Teikia įvairią pagalbą socialinę atskirtį patiriančioms šeimoms.

2002 metais mūsų organizacijos įkurtuose Šeimos namuose (Rožių g. 19, Panevėžyje) įvairių negandų ištiktiems žmonėms teikiame šią pagalbą:

  1. Vaikų dienos centre sunkiai besiverčiančių šeimų vaikai po pamokų turiningai leidžia laiką, ruošia pamokas, žaidžia, sportuoja, bendrauja su psichologe.
  2. Labdaringoje valgykloje maitinami skurdžiai gyvenantys suaugę žmonės ir vaikai.
  3. Panevėžio apskrities Specializuotos kompleksinės pagalbos centre teikiama kompleksinė pagalba nuo smurto šeimoje nukentėjusiems asmenims (visoje Panevėžio apskrityje).
  4. Moterų krizių centre (vieninteliame Panevėžyje) saugų prieglobstį randa smurto ir kitų negandų ištiktos moterys ir jų vaikai.
  5. Paramos šeimai tarnyba teikia paramą skurdžiai gyvenančioms šeimoms (vargingai gyvenantiems žmonėms daliname maisto produktus, rūbus, avalynę, bei teikiame kitą reikalingą paramą).

 

Mūsų šaunusis kolektyvas