Nuorodos

Specializuotos komplekcinės pagalbos centrų veiklą reglamentuoja Specializuotos komplekcinės pagalbos centrų veiklos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. A1-227 „Dėl Specializuotos komplekcinės pagalbos centrų veiklos aprašo patvirtinimo“.

Teisės aktų sąrašas: