Specializuotos kompleksinės pagalbos centras

SPECIALIZUOTOS KOMPLEKSINĖS PAGALBOS CENTRAS

Panevėžio agentūra „SOS vaikai“ nuo 2012 m.  atlieka Specializuotos kompleksinės pagalbos centro  (toliau – SKPC) funkcijas visoje Panevėžio apskrityje (Panevėžio m., Panevėžio r., Kupiškio r., Pasvalio r., Biržų r., Rokiškio r.,).

Specializuotos kompleksinės pagalbos centras, gavęs pranešimą iš policijos apie smurtą artimoje aplinkoje, nedelsdamas susisiekia su nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiu asmeniu ir pasiūlo nemokamą ir anonimišką konsultanto, psichologo ir teisininko pagalbą. Į Specializuotos kompleksinės pagalbos centrą nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjęs asmuo gali kreiptis ir asmeniškai.

SKPC konsultantai, psichologai ir teisininkai, teikia emocinę paramą, informuoja ir konsultuoja smurtą patyrusius asmenis jiems aktualiais klausimais, teikia psichologines ir teisines konsultacijas, padeda parengti reikalingus dokumentus, tarpininkauja dėl smurtą patyrusiam asmeniui reikalingų paslaugų teikimo kitose įstaigose.

Visa Specializuotos kompleksinės pagalbos centro specialistų teikiama pagalba yra KONFIDENCIALI ir NEMOKAMA, teikiama tiek nuotolinėmis priemonėmis, tiek ir susitikus.

Konsultacijos teikiamos darbo dienomis nuo 8 iki 18 val.

 

Panevėžio apskrities Specializuotos kompleksinės pagalbos centras

Šeimos namai, Rožių g. 19, Panevėžys

Vadovė Irma Zabulionytė – 8 699 86866
Konsultantės – 8 685 65540, 8 675 30038, 8 671 80080
Psichologė – 8 610 10722

El.p. pagalba@pagalbaseimoms.lt

 

ATPAŽINK SMURTĄ

Smurtas artimoje aplinkoje yra esamo arba buvusio sutuoktinio ar partnerio, kito artimo asmens sisteminė prievarta, kuria siekiama įbauginti ir kontroliuoti. Dažniausiai smurtą artimoje aplinkoje patiria moterys, neįgalieji, senjorai, vaikai. Dažnu atveju smurtas artimoje aplinkoje yra neigiamas ar pateisinamas, o jo žymės – ne visada akivaizdžiai pastebimos.  Smurtas artimoje aplinkoje gali pasireikšti įvairiomis formomis: fiziniu, psichologiniu, ekonominiu, seksualiniu smurtu ar nepriežiūra. LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas smurtą artimoje aplinkoje apibrėžia kaip veikimu ar neveikimu asmeniui daromą tyčinį fizinį, psichinį, seksualinį, ekonominį ar kitą poveikį, dėl kurio asmuo patiria fizinę, materialinę ar neturtinę žalą. Artimą aplinką sudaro asmenys, siejami arba praeityje sieti santuokiniais, partnerystės, svainystės ar kitais artimais ryšiais, taip pat asmenys, kartu gyvenantys ir tvarkantys bendrą ūkį.

Fizinis smurtas

mušimas, spardymas, stumdymas, spjaudymas, tampymas už plaukų, dusinimas, smaugimas, apdeginimas, daiktų mėtymas, sužalojimas ginklu, laikymas užrakinus, trukdymas kreiptis į gydytojus.

Psichologinis smurtas

įžeidinėjimas privačioje ar viešoje aplinkoje, grasinimas sužaloti ar nužudyti, draudimas susitikti ar kitaip bendrauti su artimaisiais, grasinimas atimti vaikus, įžeidinėjimas ar grasinimas telefonu, įžeidžiančių ar grasinančių laiškų siuntinėjimas, įžeidžiančios informacijos internete skleidimas, bandymas kontroliuoti, su kuo bendraujama, kur lankomasi, kas veikiama, pavydo demonstravimas, siekis sukelti nuolatinį nerimą, baimę, kaltę.

Seksualinis smurtas

vertimas lytiškai santykiauti nepriimtinu laiku, nepriimtinoje vietoje ar nepriimtinais būdais,  vertimas žiūrėti pornografinius filmus, vertimas naudoti nepriimtinas priemones lytinio akto metu, įtarinėjimas neištikimybe.

Ekonominis smurtas

visų finansinių išteklių kontroliavimas, draudimas naudotis turimais pinigais, draudimas dirbti ne namuose, draudimas ieškotis darbo ar mokytis, turto gadinimas, vengimas prisidėti prie vaikų išlaikymo ar bendrai patiriamų išlaidų.

Nepriežiūra

neaprūpinimas tinkamu būstu, maistu ar drabužiais, nesirūpinimas sveikata, pagalbos susirgus nesuteikimas, emocinių poreikių neatliepimas, draudimas bendrauti, aplinkos nepritaikymas neįgaliam asmeniui.

 

❗️ KA DARYTI PATYRUS SMURTĄ? ❗️

1️⃣ Kilus pavojui, kai norima išsikviesti policijos pareigūnus, reikia skambinti skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112.

❗️ JEIGU JAUČIATE, KAD SMURTO PROTRŪKIS GALI ĮVYKTI NETRUKUS, eikite į saugiausią vietą namuose arba į patalpą, kuriose yra išėjimo durys. Venkite virtuvės arba garažo, kuriuose laikomi peiliai arba kiti pavojingi daiktai. Taip pat stenkitės neiti į mažas, uždaras patalpas, tokias kaip vonia, iš kurių gali būti sunku pabėgti.

2️⃣ Policijos informacijos telefono numeriu 8 700 60000 paskambinę asmenys, galintys tapti smurto artimoje aplinkoje aukomis, arba asmenys, nerimaujantys, kad dėl smurto artimoje aplinkoje gali nukentėti jų artimieji, bus informuojami apie konkrečios gyvenamosios vietos Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų kontaktus.

3️⃣ Jei smurtautojas yra šalia ir nėra galimybės skambinti telefonu, galima numeriu 112 išsiųsti SMS žinutę.

❗️ SVARBU:
1. SMS žinutės rašomos lietuvių kalba, be diakritinių ženklų, t. y. be raidžių su nosinėmis, varnelėmis ar brūkšneliais (pvz.: ą, ž, č, ū).
2. SMS žinutėje turi būti nurodyta:
2.1. pranešėjo vardas ir pavardė;
2.2. tikslus įvykio (nelaimės) vietos adresas: savivaldybė, seniūnija, miestas, gyvenvietė ar kaimas, gatvės pavadinimas, namo ir buto numeris (pvz., Panevezio m. Savanoriu pr. 20-20; Kupiskio r. sav., Skiemoniu sen., Ozioniu k.);
2.3. kas atsitiko ir kokios pagalbos tarnybos (greitoji medicinos pagalba (GMP), policija, priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba) reikia.
Jei informacija bus neišsami, Bendrojo pagalbos centro pareigūnai turės ją tikslinti, tęsti susirašinėjimą ir reagavimas į pagalbos prašymą gali užtrukti. Todėl asmenims, galintiems tapti smurto artimoje aplinkoje aukomis, rekomenduojama iš anksto susikurti SMS pranešimo šabloną su galimu pagalbos prašymo turiniu.
Kreipdamiesi į BPC, laikykite savo telefono garsą išjungtą, konsultantas atsiųs atsakomąją SMS bei, ryšiui nutrūkus, gali būti perskambinama.

4️⃣ JEI JAUČIATE AUGANČIĄ ĮTAMPĄ SANTYKIUOSE (ypač, jei smurto atvejų yra buvę ir anksčiau), kol dar galima, stenkitės susisiekti su Specializuotos kompleksinės pagalbos centru savo savivaldybėje (https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/seimos-politika/smurto-artimoje-aplinkoje-prevencijacentras.lt/) arba skambinkite į Pagalbos moterims liniją telefonu 8 800 66366.

 

 SMURTAS YRA NUSIKALTIMAS IR NEGALI BŪTI TOLERUOJAMAS. PADĖKIME SMURTĄ PATYRUSIEMS GAUTI PAGALBĄ.

✅ Suteikta pagalba įgalins Jus įveikti ydingą smurto ratą ir kurti naują gyvenimą be smurto ir prievartos sau ir savo vaikams.

👉 Jei įtariate, kad jūsų pažįstama patiria smurtą šeimoje, papasakokite jai apie Specializuotos kompleksinės pagalbos centro teikiamą nemokamą pagalbą.

👉 Nuo smurto namuose nukentėjusios moterys susiduria su daugybe kliūčių ieškodamos pagalbos ar ją priimdamos. Tad kiekvienas palaikantis žodis ar padrąsinimas joms yra labai svarbus.