Jūsų teisės prasidėjus ikiteisminiam tyrimui dėl smurto artimoje aplinkoje:

 1. Turite teisę reikalauti, kad smurtautojui būtų nurodyta išsikraustyti iš būsto ir nesiartinti prie jūsų, nebendrauti ir neieškoti ryšių su nukentėjusiuoju, t.y. Jumis, ir kartu gyvenančiais asmenims (pvz., vaikais), taip pat nesilankyti nurodytuose vietose, kuriose būna nukentėjusysis, t.y. Jūs, ar kartu gyvenantys asmenys (pvz., Jūsų vaikai), kol vyksta baudžiamoji byla;
 2. Neprivalote rašyti pareiškimo. Bet koks pareigūnų prašymas ar reikalavimas rašyti pareiškimą yra neteisėtas ir prieštarauja Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymui;
 3. Neprivalote dalyvauti akistatoje su įtariamuoju (smurtautoju);
 4. Turite teisę gauti informaciją apie ikiteisminį tyrimą;
 5. Turite teisę gauti nemokamą pagalbą Jūsų regiono Specializuotos pagalbos centre;
 6. Turite teisę teikti įrodymus. Buitiniai garso ar vaizdo įrašai, nuotraukos, kt. yra pripažįstami įrodymais ir jums reikalaujant turi būti prijungti prie bylos, taip pat įrodymais laikomi šeimos gydytojo anksčiau padaryti įrašai Jūsų ir Jūsų vaikų medicininėse kortelėse;
 7. Turite teisę apskųsti policijos pareigūnų, prokuroru ar ikiteisminio tyrimo teisėjo veiksmus, įskaitant sprendimą nutraukti ikiteisminį tyrimą;
 8. Turite teisę gauti nukreipimą nemokamai kūno sužalojimo ekspertizei (abdukcijai) atlikti. Nukreipimą išduoda policija;
 9. Turite teisę prašyti, kad visų kontaktų su teisėsaugos institucijomis metu Jus lydėtų asmuo, kuriuo Jūs pasitikite;
 10. Turite teisę turėti atstovą (advokatą, advokato padėjėją, o ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ar teismo leidimu – ir kitą aukštąjį teisinį išsilavinimą turinti asmenį, kurį įgaliojate atstovauti Jūsų interesus);
 11. Turite teisę prašyti, kad Jūsų apklausa vyktų teisme, t.y. galite pageidauti, jog apklausa nebūtų vykdomą policijos komisariate, o tik pas ikiteisminio tyrimo teisėją;
 12. Turite teisę prašyti, kad Jūsų apklausa būtų atliekama nuotolinio ryšio priemonėmis (ši priemonė gali būti taikoma nuo baudžiamojo proceso pradžios, ji numatyta Generalinio prokuroro rekomendacijose, galiojančiose policijos pareigūnams ir prokurorams, ir gali būti taikoma viso ikiteisminio tyrimo metu);
 13. Turite teisę prašyti, kad apklausos metu būtų daromas vaizdo ir garso įrašas;
 14. Turi teisę proceso metu duoti parodymus Jums suprantama kalba, naudotis vertėjo paslaugomis, jei tai reikalinga;
 15. Turi teisę gauti pranešimą apie įtariamojo suėmimą;
 16. Turi teisę gauti pranešimą apie įtariamojo paleidimą į laisvę;
 17. Turi teisę prašyti, kad Jūsų apklausoje dalyvautų specialistas (pvz., psichologas ar Specializuotos pagalbos centro atstovas), jeigu tokiu būdu Jums būtų lengviau duoti parodymus.

Šias teises įtvirtinantys teisės aktai:
Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas (1p., 4 p., 6 p., 7 p., 8 p., 10 p.);
Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas (2 p., 5  p.);
Rekomendacijos dėl nukentėjusiųjų specialiųjų apsaugos priemonių vertinimo ( 9 p., 11 p., 12 p., 13 p., 14 p., 15 p., 16 p., 17 p.,);
Europos parlamento ir tarybos direktyva Dėl nusikaltimų aukų teisių, paramos jomis ir jų apsaugos standartų (3 p.).

Kilus klausimams ar/ir neradus reikiamos informacijos, prašome kreiptis į Panevėžio agentūrą „SOS vaikai“, tel.: (8 699) 86866, (8 671) 80080, (8 675) 30038 arba el.paštu: paramosnamai@gmail.com.

Konsultacijos teikiamos darbo dienomis darbo valandomis.